Blog

První výsadba na Konipasu
Příprava půdy na Konipasu pro další sezónu
Příprava zeleniny pro podílníky
Komunitní dobývání brambor na Lukavě