První výsadba na Konipasu

Poslední víkend v listopadu vyrostla pod odborným vedením spolku Feel trees alej 40 lip malolistých na pozemcích, které přiléhají ke vznikajícímu Centru Konipas. Výsadba této liniové aleje je první z mnoha plánovaných na tomto místě. Byla finančně podpořena organizacemi Sázíme stromy a Nadace partnerství. Děkujeme za finanční podporu a pomoc, i za velké množství rukou našich přátel a sousedů z Jindřichovic, které se k nám přidaly.