Výsadby na Konipasu v roce 2022

Pokračujeme v rozsáhlých výsadbách na Konipasu i v letošním roce. Byla dokončena výsadba sadu a opečovány stromy zasazené loni. Byla vysázena druhá mez, mez D. Jedná se o liniovou dvouřadou výsadbu keřů (hloh jednosemenný, kalina obecná, ptačí zob obecný, řešetlák počistivý, růže šípková, trnka obecná) doplněnou stromovým patrem v jednořadé výsadbě (jeřáb ptačí).

„Tento mez vznikla díky podpoře z grantového programu Zelené oázy,
který vyhlašují Nadace Partnerství a společnost MOL Česká republika.“

Rozsáhlé výsadby na Konipasu podpořili také : Liberecký kraj, AOPK, Nadace pro půdu