Nová mechanizace s podporou Libereckého kraje

Letos jsme pořídili do naší mechanizační sbírky další stroje, které využíváme k obhospodařování orné půdy. Každý „stroječek“ se hodí na něco, není žádný univerzální. Někdy potřebujete pracovat na menší ploše, jindy na větší, někdy potřebujete hrábnout hlouběji jindy mělce, někdy potřebujete mít podobné stroje na dvou místech, abyste mohli jen s koňmi přejet a pokračovat v práci a né stěhovat celou machanizaci z jednoho konce vesnice na druhý. Nové stroje pomáhají efektivněji využívat čas, usnadňují práci, šetří naše ruce. Díky podpoře Libereckého kraje z dotačního programu 8.3 jsme mohli koupit ze zahraničí další moderní stroje za koně a letošní sezónu je používat při pěstování zeleniny s pomocí koňské síly.

Leave a comment