Výsadby na Konipasu v roce 2021

V roce 2021 začala rozsáhlá výsadba sadu a tří mezí dle Faremního plánu Centra Konipas. Součástí projektu je i vytvoření tůně pro obojživelníky. V tomto roce se podařilo vysázet první mez, více jak polovinu sadu a vznikla tůň pro obojživelníky. Výsadby podpořil Liberecký kraj, AOPK a Nadace pro půdu. Na výsadbách se podíleli dobrovolníci z řad veřejnosti, Spolek Feel Trees, studenti Farmářské školy (AMPI, o.p.s.), Farma Lukava, s.r.o., studenti SŠHL Frýdlant.