Komunitní dobývání brambor na Lukavě

Dříve v minulosti se na venkově některé zemědělské činnosti dělaly společně se sousedy či širokou rodinou (sběr kamene, sázení či vyorávání brambor apod.). Jednak šla práce rychleji od ruky, ale navíc jste se potkali s dalšími lidmi, popovídali si a při společné činnosti i užili legraci. Utužovaly se vztahy v komunitě či navázaly úplně nové. Tento sociální aspekt společných činností je obrovským benefitem, který se z venkova vytratil. Nás moc baví a tak chceme pár komunitních akcí každoročně na naší farmě uspořádat, ať už pro přátele a sousedy z Jindřichovic, tak pro naše zákazníky či podílníky našeho KPZka. Podzimní komunitní dobývání brambor je jednou z nich.