Blog

Výsadby na Konipasu v roce 2022

Pokračujeme v rozsáhlých výsadbách na Konipasu i v letošním roce. Byla dokončena výsadba sadu a opečovány stromy zasazené loni. Byla vysázena druhá mez, mez D. Jedná se o liniovou dvouřadou výsadbu keřů (hloh jednosemenný, kalina obecná, ptačí zob obecný, řešetlák počistivý, růže šípková, trnka…

Read more

Výsadby na Konipasu v roce 2021

V roce 2021 začala rozsáhlá výsadba sadu a tří mezí dle Faremního plánu Centra Konipas. Součástí projektu je i vytvoření tůně pro obojživelníky. V tomto roce se podařilo vysázet první mez, více jak polovinu sadu a vznikla tůň pro obojživelníky. Výsadby podpořil Liberecký kraj,…

Read more

První výsadba na Konipasu

Poslední víkend v listopadu vyrostla pod odborným vedením spolku Feel trees alej 40 lip malolistých na pozemcích, které přiléhají ke vznikajícímu Centru Konipas. Výsadba této liniové aleje je první z mnoha plánovaných na tomto místě. Byla finančně podpořena organizacemi Sázíme stromy a Nadace partnerství.…

Read more

Příprava půdy na Konipasu pro další sezónu

Příští rok bude u budoucího Centra Konipas první zelenina. V plánu jsou nejprve brambory, dýně a možná i obilí. Martin v červenci s koňmi zoral a v srpnu zasel zelené hnojení (směs -žito, ředkev olejná,hrách peluška a vikev).Jsme zvědaví, jak se na na novém…

Read more

Příprava zeleniny pro podílníky

Příprava podílů je týmová práce, je třeba zeleninu natrhat, očistit, nasvazkovat, některou zvážit, zabalit a nachystat k převozu na výdejní místo. Aby se to vše stihlo je třeba dost rukou, které vědí, co mají dělat. Některou zeleninu je třeba sklidit den předem, většinu však…

Read more

Komunitní dobývání brambor na Lukavě

Dříve v minulosti se na venkově některé zemědělské činnosti dělaly společně se sousedy či širokou rodinou (sběr kamene, sázení či vyorávání brambor apod.). Jednak šla práce rychleji od ruky, ale navíc jste se potkali s dalšími lidmi, popovídali si a při společné činnosti i…

Read more