Blog

Výsadby na Konipasu v roce 2022

Pokračujeme v rozsáhlých výsadbách na Konipasu i v letošním roce. Byla dokončena výsadba sadu a opečovány stromy zasazené loni. Byla vysázena druhá mez, mez D. Jedná se o liniovou dvouřadou výsadbu keřů (hloh jednosemenný, kalina obecná, ptačí zob obecný, řešetlák počistivý, růže šípková, trnka…

Read more

Výsadby na Konipasu v roce 2021

V roce 2021 začala rozsáhlá výsadba sadu a tří mezí dle Faremního plánu Centra Konipas. Součástí projektu je i vytvoření tůně pro obojživelníky. V tomto roce se podařilo vysázet první mez, více jak polovinu sadu a vznikla tůň pro obojživelníky. Výsadby podpořil Liberecký kraj,…

Read more

První výsadba na Konipasu

Poslední víkend v listopadu vyrostla pod odborným vedením spolku Feel trees alej 40 lip malolistých na pozemcích, které přiléhají ke vznikajícímu Centru Konipas. Výsadba této liniové aleje je první z mnoha plánovaných na tomto místě. Byla finančně podpořena organizacemi Sázíme stromy a Nadace partnerství.…

Read more

Příprava zeleniny pro podílníky

Příprava podílů je týmová práce, je třeba zeleninu natrhat, očistit, nasvazkovat, některou zvážit, zabalit a nachystat k převozu na výdejní místo. Aby se to vše stihlo je třeba dost rukou, které vědí, co mají dělat. Některou zeleninu je třeba sklidit den předem, většinu však…

Read more