Práce s koňmi, péče o půdu, pěstování zeleniny, stáže

Pocházím z Karlových Varů a vystudoval jsem zemědělku na JU v Českých Budějovicích. Během studií jsem navštívil řadu farem u nás i v zahraničí. Ze své cesty po Kanadě jsem si přinesl inspiraci pro hospodaření s moderním využitím koní, komunitou podporovaného zemědělství (KPZ) a stážování na farmách. 

Zemědělství je moje zaměstnání, živobytí, koníček a vášeň. Vždy se mi na něm líbilo jak  různorodá, tvořivá a mnohovrstevná činnost to je. Tedy může být. Je to bezprostřední interakce se stvořením, které nám bylo svěřeno do péče. Považuji za velké štěstí, že jsem našel svoje místo, kde mohu využít svůj um, neustále se učit novým věcem a být užitečný pro společnost.

Pamatuji si, že jsem jako malý kluk při sledování přírodopisných seriálů v panelákovém bytě pociťoval intenzivní pocit rozhořčení a úžasu nad lidským počínáním při destrukci životního prostředí. Považoval jsem to tehdy jako jakýsi nepochopitelně zvrácený svět dospělých na kterém  se nechci podílet… Postupně jsem zjistil, jak je svět provázaný, komplexní a jak je nesnadné docílit změny na společenské i osobní úrovni. Přesto, ten pocit z dětství ve mě zůstal. Nehodlám se smířit s tím, že naší kulturou a budoucností je destrukce naší planety.

Máme to  ve vlastních rukou. Vědomosti, zdroje i nástroje. Jako zemědělec vím, že můžeme vytvářet krajinu, která nás nasytí svou úrodností, krásou  a zdravím.”