Zeleninu pěstujeme s moderním využitím koní a velkým podílem ruční práce. Koně s námi pracují během celého roku (orba, kultivace, setí, meziřádkové pletí, diskování). Hospodaříme v souladu s principy agroekologie, dbáme tedy na péči o půdu a druhovou rozmanitost. Inspirujeme se též některými postupy z biodynamického zemědělství, regenerativního zemědělství a agrolestnictví. Zeleninu prodáváme převážně přímo koncovému zákazníkovi, bez dlouhých distribučních řetězců.